Uge 10 – Buy, buy, buy

Hvordan jeres virksomhed vil krydse kløften? Hvilke tiltag og forandringer vil i skulle lave eller hvilken ændring i budskabet har I brug for, for at kunne appellere til pragmatisterne?

Vi har allerede begyndt arbejdet med at krydse kløften. Vores indledende idé var et meget niché script bibliotek, som kunne forbedre arbejdsprocessen med hensyn til script arbejde for arkitekterne. Efter det første møde med Kristian og Frederik stod det klart for os, at vi skulle lave ændringer for at kunne arbejde videre med virksomheden og produktet. Den pragmatiske CFO, Frederik, gjorde det klart at det var nødvendigt systemet blev opskaleret i scope, for at det kunne betale sig for vores samarbejdspartner. Vi er derfor gået fra at et niché script bibliotek produkt for arkitekter ikke længere er hovedproduktet, men i stedet for en feature i et større system, som skal omfatte al lagring af data omkring projekterne.

Hvordan vil I med jeres case kunne lave en Bowling Alley strategi?

Indledningsvis er vi startet med et tæt samarbejde med en potentiel kunde. Herfra er tanken, at vi udvide til virksomheder som har lign. arbejdsprocesser inden for entreprenørbranchen. I en senere fase kan vores produkt generaliseres til et bredere segment, som understøtter flere integrationsmuligheder og arbejdsprocesser, f.eks. kan vores produkt bruges til projektstyring i andre brancher.

Uge 8 – We’re not just doing this for the money. We’re doing this for a S*** LOAD of money!

Direkte konkurrenter:

 1. Sharepoint/Teams.
  1. Online plan 1: 31,50 kr. bruger/måned.
  2. Online plan 2: 62,90 kr. bruger/måned.
  3. Office 365 Enterprise E3: 146,50 bruger/måned. (binding på årsbasis)
 2. Onedrive. Er inkluderet i sharepoint, men kan købes separat også.
 3. Progressive. (add on til sharepoint)
 4. Dropbox.
  1. Standard: 10 eur. bruger/måned.
  2. Advanced: 15 eur. bruger/måned.
  3. Enterprise: Kontakt for pris (Her tilbydes der løsninger som kan tilpasses.)
 5. Box.
 6. Colibo.
 7. IntraNote.
 8. Share IT.
 9. KMD dokumenthåndtering. (en skræddersyet løsning)

Indirekte

 1. Lokale løsninger (netværksdrev).

Hvordan adskiller vi os fra konkurrenterne?

Konkurrenter udvikler store, standardiserede løsninger. Her vil vores produkt blive udviklet i en kooperativ udviklingsproces, så det tilpasses efter arbejdsmiljø- og processer. Løsningen vil blive tilpasset deres nuværende opsætning, så der ikke skal meget tid på at optræne medarbejdere i at anvende det.

Modsat konkurrenter (her især Microsoft) kan vi også skabe en tættere relation og hurtigere udviklingsproces baseret på brugernes feedback.

Prisstrategi

Vi har valgt at anvende en value-based pricing model. Vi har vurderet hvor meget spild arbejde der er på nuværende tidspunkt, med den løsning Cebra anvender. Vi har baseret vores tal på data indsamlet fra interviews med arkitekterne.

Vores prissætning er baseret på, at der er 250 arbejdsdage om året, og hver enkelt medarbejder i snit spilder 5 minutter pr. arbejdsdag på informationssøgning. Vi fastsætter medarbejderens fakturerbare timepris til 1.000 kr. pr. time. Hvert minut koster derfor 16,67 kr, og 5 minutter koster derfor 83,34 kr. På månedsbasis spildes der derfor 1.666,8 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Ovenstående beregning er vejledende, og tager ikke højde for hvor tit andre medarbejdere bliver involveret i f.eks. søgninger efter filer på tværs af mapper på f.eks. netværksdrev. Derudover er der også situationer, hvor en medarbejder ikke finder en særlig information, men i stedet derfor selv skriver/udarbejder informationen på ny, hvormed spildtiden er ekstra høj.

Vi forestiller os, at tilbyde vores software i forskellige varianter/pakker, som har forskellige features: Starter, Plus, Premium og Enterprise. Prisen varierer fra 150 til 350 kr. (ekskl. moms) pr. bruger pr. måned.

Vi kan nemmere sikre os månedlig betaling, da vi skaber et system der påvirker hverdagen og derfor ikke bare kan slukkes/skiftes ud.


Uge 7 – Fortune favours the bold.

Vores reflektioner over lean versus bold tilgangen.

Vi synes at de to tilgange kan anvendes meget supplerende.

Lean startup er den mere sikre tilgang, hvori alle beslutninger bliver truffet ud fra et grundlag baseret på troværdige data. Den validerede læring inkluderes i build-measure-learn loopet for at kontinuerligt forbedre produktet og virksomheden ud fra kunderne og markedets input. Bliver det nødvendigt at lave et pivot i sin forretningsmodel anser vi bold tilgangen som en metode der gør det muligt at lave store spring og dermed spare ressourcer. Lean tilgangen er mere langsommelig, hvilket kan være dræbende for mindre start-ups, da de kan risikere at løbe tør for benzin før de er kommet ud af indkørslen.

I lean startup tilgangen er der mere fokus på inkrementelle opgraderinger, og altså den sikre vej til et viable product, men ifølge Bold og Blue Ocean er det essentielt at skabe et produkt som ikke møder konkurrence eftersom dette skaber flere muligheder og grundlag for vækst. Bold/blue ocean mener desuden at man skal finde et helt nyt og ikke-eksisterende marked, et “blue ocean” vel og mærket da konkurrence er en hæmmende faktor. Man vil derfor ikke ende i det “røde hav”, som er en metafor på den “blodige” konkurrence der opstår når flere virksomheder kæmper for succes med et lignende produkt. Her handler det altså ikke i så høj grad om at skabe et MVP, men nærmere at tænke i de her uopdaget muligheder der blot venter på at blive udforsket.

Vi ser tilgangene som supplerende værktøjer, der kan anvendes alt efter situationen. Vurderer man at det er nødvendigt at lave et kraftigt pivot, kan man anvende bold/blue ocean tilgangen for at lave store forandringer på kort tid. Identificere de uudnyttede markeder og derefter tilpasse produktet og forretningsstrategien på baggrund af validerede data. H

Hvordan kan vi skabe monopol ud fra de fire monopol karakteristika.

1. Proprietary technology

Hvis vi er stand til at opbygge en helt ny og intelligent måde at bruge og genbruge virksomhedens eksisterende viden, så virksomheden ikke skal bruge ressourcer på skabe noget der allerede eksisterer. Ud fra viden i felten var dette nemlig et stort ønske i markedet, som eksisterende løsninger i kunne løse tilfredsstillende.

2. Network effects

Hvis vi er i stand til at opbygge et socialt netværk på markedspladsen bestående af arkitekt studerende og virksomheder som bygger scripts til hinanden kan vi skabe monopol gennem netværkseffekten.

3. Economies of scale

Economies of scale er mere svær at skabe monopol på i forhold til vores virksomhed og forretningsmodel. På nuværende tidspunkt er vi fokuseret customer intimacy, men trods det, er vi fokuseret på hvordan produktet kan generaliseres på tværs af lign. virksomheder og brancher. Og på det teknologiske plan, er vi også opmærksomme på, at bygge et fundament, som kan skaleres på sigt.

4. Branding

Givet at det er farligt at starte ud med et brand, uden noget substans i produktet er det svært for os, at skabe monopol på baggrund af vores branding. Det vigtigste lige nu er at komme frem til et produkt med reel værdi for arkitekterne, inden vi begynder at lægge kræfter i det æstetiske design af systemet og brandingen af virksomheden.