Uge 9 – A-B-C. A-Always, B-Be, C-Closing. Always be closing.

Salgsstrategi og tilgang

Salget i vores case er komplekst. Det er et større system der kræver ressourcer fra den forretning hvortil det sælges. Vi tilbyder klienten en udviklingsproces, hvor vi i samarbejde med dem vil udvikle features som er tilpasset deres organisation.

Set ud fra en challenger sales tilgang, skal vi være i stand til at udfordre klienten på hvilket slags system og features det egentlig er de har brug for. Hertil har vi allerede noget data og indblik, som vi kan bruge til at “teache” virksomheden omkring de udfordringer de står med og hvordan vores vidensdelings løsning kan integreres i virksomheden. For os handler det om at overbevist beslutningstagerne ved virksomheden. Hovedopgaven her vil være at afklare værdien i systemet for virksomhedens overordnede organisation og vidensdelingen heri. Vi skal have præciseret og specificeret vores pitches til disse beslutningstagere, da den nuværende pitch har været centreret omkring arkitekterne og en mindre del af deres arbejdsdag i form af scripts. Vi vil tage kontrol af beslutningsprocessen ved at outline udviklingsforløbet for de kommende måneder. Hvad forventes der af virksomheden i processen, indholdet af procesforløbet og deadlines hertil.