Uge 5 – Hypoteser og eksperimentering

Case-opgave – Hypoteser i forhold til Lean Startups

Til næste uge skal i arbejde med fem opgaver i forhold til jeres case.

 1. Baseret på jeres case, identificer så mange hypoteser eller antagelser som muligt.
 2. Udvælg hvilke hypoteser, som er vigtigst at få testet for jeres virksomhed (leap-of-fate ++).
 3. Brainstorm på et eller flere eksperimenter, der kan teste jeres hypotese.
 4. Identificer en eller flere ”Actionable metrics”, der kan anvendes til jeres virksomhed.
 5. Test tre af jeres hypoteser af i “den virkelige verden”. Dvs. I skal ud og observere, interviewe relevante personer i forhold til jeres case, der ikke er jer eller en anden aktivitet, der kan afklare en hypotese. <- VIGTIGSTE

Identificering af hypoteser

Hypoteser relateret til Rescript biblioteket

 • “Key Partners 1: En virksomhed vil være med i udviklingsprocessen af Re:Script”
 • Få valideret at arkitektvirksomhed er klar til at betale en abonnementsløsning på antal af medarbejdere. Eksempelvis 500 kroner for 1 licens hver måned.
 • Validering på om script biblioteket kunne have værdi for andre virksomheder.
 • Arkitekter bruger (unødvendig) lang tid på at organisere Revit/Rhino scripts
 • Outsourcing: Bliver det for bøvlet at videregive opgaven med at kode et script?
 • Kan scripts generaliseret og genbruges i forskellige kontekster m.m?

Hypoteser relateret til Rescript markedspladsen

 • “Key Partners 2: Studerende vil være interesserede i at bruge deres kompetencer i Revit til at producere scripts for os.”
 • Revenue stream 2: Virksomheder vil være interesseret i at købe/hente scripts udviklet af andre arkitektvirksomheder og studerende for at spare tid eller blive inspireret i en markedsplads funktion.

Udvalgte hypoteser

 • Outsourcing
 • Abonnementer
 • Generaliserbare scripts

Hypotese brainstorm

Feltarbejde – kvalitativ metode i form af interviews med arkitekt-bureauer

Identificering af actionable metrics

 • Fremadrettet kan vi overveje, at udbyde vores online platform med forskellige features, og se hvordan disse performer mellem forskellige brugergruppe
 • Få identificeret brugsmønstrer i forhold til brugen af scripts VS marketplace
 • Test af hypoteser

Testes til interview mandag d. 18/3

Plan for møde og interview

 • Præsenterer ny gruppe sammensætning, fag og mål.
 • Hvad vi gerne vil have fra jer
 • interviews med nye medarbejdere.
 • Præsenterer prototype i dens nuværende form
 • Hvilke programmer bruger de til deres samarbejde
 • Kunne det f.eks. give mening, at mere projektstyrings-arbejde blev lagt under Rescript? Således, at andre personer end arkitekter (eller som arbejder med script) kunne bidrage til projekter
 • Vil de betale og hvad er deres budget til software som denne?

Overordnet mål: Virksomhed som første kunde

Efter mødet

 • Virksomhed vil gerne være med i udviklingsprocessen af Re:Script.
 • Hvis de kan se en værdi i produktet, vil de gerne betale for det. De er helt klar over at forløbet skal ende ud med at de vil købe produktet af os.
 • Outsourcing kunne de ikke se værdien i for nu. Hverken til andre virksomheder eller til arkitektstuderende.
 • Der er generelt et ønske i informationsdeling og ikke kun scripts.
 • Scripts kan generaliseres der skal tilpasninger til. Der skal være en viden om hvilken version af programmet hvor scripts kører bedst.

“Grunden til vi ikke tjener mange penge i branchen er vores manglende erfaring indenfor at genbruge viden”

Arkitekt

“Vi drukner i information og kan derfor ikke udnytte den viden der er”

Arkitekt

Uge 4 – Business Model

Opgave 1. Value Disciplines – Anvend “Value Disciplines” modellen i forhold til jeres case. Er jeres case oplagt til en af disciplinerne? Kan den anvendes til at stille svære spørgsmål?

Value Disciplines =  Virksomheder kan vælge at fokusere på en enkelt disciplin som kan differentiere dem fra sine konkurrenter. Nogle virksomheder er i stand til at fokusere på to discipliner. Disse bliver defineret som Masters of two.

 1. Operational Excellence. AT tilbyde kunder pålidelige produkter eller services, for konkurrencedygtige priser som desuden er leveret med minimal besværlighed eller ulejlighed.
 2. Customer Intimacy. At kunne segmentere og målrette sig præcist efter markeder og derefter kunne tilpasse produkter og services til at matche disse nicher præcist.
  • Vores case er oplagt til denne disciplin, da vi fra starten af har haft en brugercentreret udviklingsproces. Som start-up vil vores fokus i starten være på vores enkelte kunder. Vores mål er at kontinuerligt arbejde iterativt på produktet efter launch og sikre at det er tilpasset virksomhedernes anvendelse.
 3. Product leadership. Virksomheder som stræber efter at levere “state-of-the-art” produkter og services.

Opgave 2. Business Model Canvas – Anvend ”Business Model Generation” framework på jeres case. Udfyld ikke med færdige svar, men med hypoteser omkring hvad I kunne forestille jer indenfor de forskellige områder og hvad der skal til for at afprøve hypoteserne.

I nogle områder af “Business Model Canvas” modellen var vi i stand til at svare på vores hypoteser, da vi allerede har kørt designprocessen af systemet med en arkitektvirksomhed. Dette var blandt andet i forhold til kundesegmentringen og vores værdiforslag.

Den nuværende business Model Canvas af vores virksomhed.

De hypoteser vi har opstillet på baggrund af vores diskussioner under udviklingen af modellen er følgende:

 • Key partners 1: En virksomhed vil være interesseret i, at være med i udviklings-processen af Re:Script.
 • Key partners 2: Studerende vil være interesserede i at anvende deres kompetencer i Revit fra studiet til, at producere Script som vi kan sælge på markedspladsen i Re:Script.
 • Revenue Streams 1: Arkitektvirksomhederne vil betale en abbonementløsning baseret på antal af medarbejdere. 500 kr. for 1 licens hver måned.
 • Revenue Streams 2: Virksomheder vil være købe Scripts udviklet af andre arkitektvirksomheder og studerende for at spare tid eller blive inspirerede.
 • Customer relationship: Vores kunder vil forvente et tæt forhold med god service. Løbende udvikling af systemet baseret på feedback.
 • Cost Structure : Udviklingen af systemet og vedligeholdelse af markedspladsen vil være det dyreste ressource i form af penge og tid.

Fremadrettet skal vi genskabe kontaktet til arkitekt virksomhederne og høre om der stadigvæk er en reel interesse i produktet, nu hvor vi begynder at udvikle det. Derudover skal vi også skabe kontakt til studerende, for at finde ud af om de er interesserede i at indgå samarbejde med Respire og være med til at udvikle Scripts til vores markedsplads. Vores plan for at teste hypoteserne er at tage kontakt til den tidligere arkitekt virksomhed vi har arbejdet sammen med og yderligere arkitektvirksomheder i Aarhus. Derudover vil vi tage ned på arkitektskolen i Aarhus og snakke med de studerende.

Disse to hypoteser er på nuværende tidspunkt leap-of-faith hypoteserne for vores virksomhed. Hvis de ikke er sande, er det nødvendigt at foretage et pivot i forhold til vores produkt og strategi. Hvis vi kan bekræfte disse hypoteser over den kommende uge, kan vi fortsætte udviklingen af systemet og “tune maskinen”. Herefter kan vi begynde at teste de andre hypoteser, som er afhængige af vores leap-of-faith hypoteser er gældende.